• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dilluns, 7 de març del 2016

  Situació RAG (març/2016)


  Com saps, en el marc de la Reforma d’Administració i Gestió de la UB (RAG), el Consell de Govern del 15 de febrer va aprovar els 3 primers Plans d’Ordenació (PO), Dret, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i Mundet (el detall de la proposta la podeu veure a l’annex dels PO, i altra informació facilitada per la UB en la pàgina “estructures PAS” del blog de CCOO-UB). Resta pendent de conèixer la resta de Centres i Àrees Transversals (de PAS-F i de PAS-L) i la previsió que informa la UB és de tenir-ho tot enllestit al juliol, i procedir a la implementació a partir del curs 2016-17.

  Tot i que valorem que hi ha aspectes positius en els PO aprovats (encara que insuficients, hi ha increment de nivells, s’han fet reunions per Centres amb personal afectat, s’ha facilitat a representants sindicals molta més informació que la que hi havia fa uns mesos i, especialment, el compromís de manteniment de plantilla, fixos i interins), encara hi ha molts aspectes que negociar i concretar per escrit. Així mateix cal conèixer la totalitat dels PO per tenir una visió global del conjunt de modificacions de la RAG.

  CCOO-UB considerem molt important negociar i concretar el procés de la implementació de les “Reformes”, i establir un calendari d’actuacions. En aquests moments hi ha molta inquietud per la manca de concreció de les funcions a desenvolupar i sobre el procediment d’implementació. Això últim és de la màxima urgència aclarir-ho atès que la reestructuració aprovada per la UB respecte dels Departament pot donar llocs a situacions conflictives entre el PAS i el PDI.

  Des de CCOO-UB us detallem a continuació diferents comentaris i exigències sobre l’aprovació i implementació del PO.


  Transparència de informació

  - CCOO-UB hem demanat que la UB publiqui tota la informació (estructures, descripció de fitxes, etc) per tal de què el personal pugui opinar-hi. Així mateix pensem que és important que tots els treballadors i treballadores participin, aportant els seus coneixements i experiència per definir els processos i les tasques, per tant cal que es treballi en Comissions de personal afectat, no només ser informats. Si hem de parlar de canvis organitzatius, no es pot fer sense comptar amb tot el PAS.


  Manteniment de la Plantilla

  - Es manté el personal fix i interí. El compromís consta per escrit en els documents i alhora disposem dels llistats de personal actual de cada PO aprovat per poder fer el seguiment.


  Model d’estructures i Mapa de llocs de treballs

  - Hi ha un model d’Estructures dels Centres que s’utilitza per a la realització de les diferents propostes dels PO. L’aplicació d’aquest Model també suposa un increment del nivells intermedis, si be manté el nivell 17 i incrementa al 27 el nivell del lloc “Administrador/a”, en contra del criteri dels representants sindicals.

  - CCOO-UB demanem que els Mapes de llocs de treball siguin negociats amb el Comitè d’Empresa de PAS (els llocs de PAS-L) i amb la Junta de PAS (els llocs de PAS-F), i no estem d’acord en què s’ampliï el ventall retributiu entre els llocs “superiors i inferiors”, per tant un increment dels llocs d’Administrador/a hauria d’implicar la revisió dels llocs inferiors.

  D’altra banda el nivell 27 “tècnic A1” implica que no podran accedir-hi personal “gestió A2”, la qual cosa és incoherent amb el fet de què actualment gairebé la meitat d’Administradores són d’aquest subgrup.

  - També ens oposem a que no sigui valorada la especificitat de requisits entre llocs idèntics, com ara l’exigència del coneixement de l’anglès en alguns dels llocs de “gestor tècnic”


  Efectes de la modificació en els llocs de treball de PAS-F

  - Es creen noves unitats (Of. Graus, Of. Masters i Of. Suport Departamental) i noves figures de llocs de treball de PAS-F (gestor tècnic)

  - Les Secretaries d’Estudiants i Docència (SED) passen a ser USAD (Unitat de Suport Alumnat i Docència), una per Facultat, i d’aquesta depenen les Oficines de Graus i les Oficines de Masters

  - Les Oficines de Graus i les de Masters es crearan per “campus” o Centre i, en alguns casos poden dependre de dos caps d’USAD (cas de Mundet)

  - Les Oficines Suport Departamental agruparan el suport dels diferents departaments. Sembla que hi haurà una ORD per cada Facultat. 

  - Es “fusionen” Administracions i unitats existents actualment  Funcions i dotacions de plantilla

  - Cal una major claredat en explicació de les tasques i funcions (per exemple, on es farà el registre general?)

  - Cal saber amb quins criteris es realitza la proposta de llocs de treball amb horari de tarda

  - Cal veure la proposta que Escola de Doctorat, sembla que a l’abril, i com afecta a les Oficines de Màsters

  - Cal veure quina proposta ens fan per resoldre les problemàtiques de personal FBG que fa tasques de personal de la UB


  Implementació

  - La proposta actual de la UB ja no planteja fer adscripcions provisionals, però està tot per negociar. Ara es proposa, en el cas del PAS-F, fer-ho per fases, començant pels nivells superiors i continuar cap avall, d’aquesta manera pots incloure al concurs els “buits” produïts per la gent que guanyi places, i alhora aquesta ja no cal que concursin novament, per tant hi haurà menys concursants en la següent fase

  - Cal concretar quins casos no anirien a concurs per tenir “identitat funcional”

  - Cal valorar també la proposta de la UB de fer una mena de concurset restringit entre “llocs iguals” en els casos que hi hagi més places “antigues” que “noves”

  - Cal garantir que es respectaran els “torns horaris” (matí o tarda) actuals del personal.


  - Cal negociar un pla de formació per a les necessitats que es derivin per ocupar els nous llocs de treball.

  CCOO-UB considerem que el PAS no està disposat a continuar assumint tasques, i augmentant la càrrega de treball, sense el reconeixement i valoració necessàries. En aquest sentit hem demanat a la UB que informi a tot el personal (PAS i PDI), que sense implementació, i efectes econòmics, no hi haurà tampoc l’aplicació dels PO.


  Clàusules “d’actualització”
  - Demanem, quan estigui aprovats tots els PO, la revisió global de tota la RAG per veure la coherència i, si cal, fer les adaptacions adients a tots els PO aprovats anteriorment

  - Cal fer una valoració de la implementació i dotació de personal al cap d’un temps, per exemple als 6 mesos

  En conclusió, veieu que hi ha encara molts temes a negociar i esperem que en els propers mesos tot es vagi concretant i tancant en positiu, però avui encara hi ha massa incògnites i temes a negociar per poder fer una valoració global.
  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Situació RAG (març/2016) Rating: 5 Reviewed By: f
  Amunt