• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dilluns, 26 de setembre del 2016

  Comissió Delegada de PAS 14-9-2016

  A la reunió de la Comissió Delegada de PAS del Consell de Govern (CDPAS) realitzada el 14 de setembre es van tractar els següents punts:


  Informe de la presidenta (vicerectora d’Administració)

  ·         La presidenta informa, entre d’altres coses, que el 30 de setembre hi haurà un Consell de Govern extraordinari per a convocar les eleccions a rector UB. La data prevista per a les eleccions són el 28.11.16 la primera volta i 2.12.16 la segona volta, si s’escau.

  ·         El Gerent informa sobre la previsió de realitzar la convocatòria extraordinària de 15 contractes en pràctiques per al desenvolupament de la reforma ‘Administració i Gestió, en 3 àmbits: Internacional i Ocupabilitat, Qualitat i Comunicació. .

  Les persones contractades, com a grup 2 de PASL, cobrarien unes retribucions del 60% el primer any i del 75% el segon any. Les funcions a desenvolupar corresponen a les “noves places” previstes en els Plans d’Ordenació com a “gestors tècnics”, PAS-F de nivell 20.

  CCOO considerem que això suposa una precarització de les condicions laborals i alhora un menyspreu per al propi personal de la UB al que no se li dona l’oportunitat de participar-hi. Amb el greuje de què les funcions d’aquestes places ja estan previstes de crear amb els PO, però mentrestant la RLT continua paralitzada per la UB


  Informar, si escau, dels Plans d’Ordenació (PO):

  ·      Es passen a informe els que van quedar finalment pendents a la darrera CDPAS, desprès de les fortes crítiques que va haver-hi a la reunió anterior sobre la manera de fer de la UB

  PO de:
  - Àrea d’Internacional i Serveis a l’Estudiant
  - Àrea de Comunicació, Màrqueting i Promoció
  - Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  - Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
  - Escola de Doctorat Àrea d’Investigadors en Formació(canvia el nom)
  - Gabinet del Rectorat
  - Gerència
  - Institut de Ciències de l’Educació
  - Secretaria General – Serveis Jurídics
  - Servei d’Audiovisuals

  Tanmateix no es porten a aprovació ni el “Campus d’Humanitats” (diuen que primer ha d’haver acord acadèmic, és a dir, que es deixa per al proper equip de govern - 2017 - i els Centres Científics i Tecnològics  (CCiT)

  La RLT no s’aprovarà tampoc aquest any! El que va estar realment una sorpresa, i una presa de pèl, és l’afirmació feta pel Gerent i la Vicerectora de què aquest any no s’aprova la RLT, ni tant sols una part, i es deixa tot pendent per a decisió del nou Equip Rectoral! És a dir, pel 2017 (dejà vu!)


  VOTACIÓ: 4 SI, 2 Abstencions


  Informar, si escau, sobre modificació de l’RLT (regularització de la “Via de fet”)


  Tot i que la UB ja ho va presentar a la darrera Comissió Delegada, finalment el Consell de Govern no va realitzar l’aprovació formal de la proposta i, per tant, no va anar-hi al Consell Social, per a la seva aprovació. Però ara ho tornen a presentar, amb alguna petita modificació, i adjuntant la relació de places que la UB considera que haurien d’anar a concurs.

  Amb aquesta proposta la UB presenta una barreja de casuístiques (noves places, modificació de places, encàrrecs sobre mateixa plaça, etc.), sense acreditacions justificatives en la majoria de casos, i a més amb el greuge, en alguns casos, d’estar afectats per la Sentència de les CS de PAS-F. Tot això per intentar salvar els casos més greus que s’arrosseguen des de fa més de 10 anys.

  Finalment, pels mateixos motius que vam explicar a l’anterior reunió (veure informació de 12.7.16 que vam publicar al blog), ens vam oposar a l’esmentada aprovació, i ho vam fer constar en acta el posicionament personal.


  VOTACIÓ: 5 SI i 2 NO


  Mobilitat Voluntària PASL fix, per cobrir llocs de Jubilació Parcial

  Acord de Bases comunes reguladores per promoure la mobilitat del personal laboral fix mitjançant la provisió temporal de llocs de Treball quan neix la necessitat de contractar un rellevista per jubilació parcial d’un treballador

  L’objectiu d’aquest Acord és possibilitar, encara que sigui de mera provisional, que el PAS-L fix pugui optar a llocs de treball vacant per jubilació parcial, abans de que s’oferti directament a l’exterior. Recordem així mateix que des del 2009 no hi cap concurs de PAS-L que possibiliti el trasllat o la promoció d’aquest personal.  Afers de tràmit


  La UB explica que per un problema formal s’ha de tornar a portar a aprovació l’acord assolit amb el Comitè d’Empresa de PAS (CE) per donar compliment a l’execució de la Sentència relativa a la Roba de Treball del PAS-L, i del qual et vam informar amb el resum de l’anterior CDPAS

  VOTACIÓ: 5 SI  Torn obert de paraules

  La presidenta de la Junta de PAS (que hi assisteix com a invitada) expressa el seu malestar

  - No s’ha constituït la comissió d’interins prevista al Reglament d’Interins, però la UB va realitzant convocatòries de manera unilateral (ampliació de la “bosses” de personal interí,...)

  - Han estat convocades les oposicions de promoció per a l’Escala d’Administració C1 sense negociar les bases de la convocatòria, tot i que la Junta ho ha estat  reclamant de manera reiterada tot l’any.

  Per últim fa esmen a que resta pendent d’aplicar-se una Acord de “val de sabates” al PAS-F, i desitja que no calgui anar a un “contenciós”, com han tingut que fer els companys/des del Comitè d’Empresa de PAS-L  * els membres de la Comissió Delegada de PAS presents a la reunió van ser la Vicerectora d’Administració, el Gerent, 1 PDI i 2 PAS (1 del grup de claustrals de CCOO-UB). No van assistir-hi 1 representant de l’alumnat, 1 del PDI i 1 del PAS.


  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Comissió Delegada de PAS 14-9-2016 Rating: 5 Reviewed By: f
  Amunt