• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dimarts, 11 de juliol del 2017

  Informacions PAS UB

  ·         Triennis temporals: demana’ls! si tens més de 3 anys d’antiguitat (a la UB o amb serveis previs en d’altres Administracions Públiques) i no t’ho estan pagant

  Ens han arribat informacions de què la UB no està pagant d’ofici els triennis de PAS funcionari interí o PAS laboral temporal si no ho demanen una primera vegada. CCOO-UB hem contrastat aquesta informació, i també realitzades consultes amb d’altres universitats del nostre entorn,  i hem demanat a la Gerència de la UB que també faci d’ofici el pagament del primer reconeixement de triennis a tot el personal interí o temporal que tingui dret, o que els avisi de què ho han de demanar.

  ·         Acords sobre Borsa de treball de personal funcionari interí

  La UB i la Junta de PAS, CCOO i UGT, van signar el 4 de juliol dos d’Acords sobre l’accés de personal funcionari interí. D’una banda es convocaran les ampliacions de les borses de les categories d’auxiliar administrava i d’ajudant de biblioteques respectivament (les bases de les convocatòries encara s’han d’acabar de negociar) i alhora s’estableix un procediment per als nomenaments urgents, mentre es desenvolupa el procés d’ampliació de les Borses de treball, però que no es pot perllongar més enllà del 30 de novembre.

  Aquests acords desenvolupen el previst al Reglament de selecció de personal funcionari interí i desitgem que tinguin continuïtat amb les negociacions de les bases de les convocatòries. Així mateix esperem que sigui un camí que també s’enceti en la selecció de personal laboral temporal.

  ·         Estabilització

  Malgrat les accions i mobilitzacions realitzades arreu, i haver aconseguit el suport de rectorats i diferents institucions i partits polítics, finalment no es van modificar el Pressupostos General de l’Estat (PGE), i per tant el PAS de les universitats no ha estat inclòs en les mesures d’Ofertes Públiques extraordinàries per a l’estabilització. Caldrà doncs persistir en les mobilitzacions per a que sigui inclòs als Pressupostos de 2018 que es comencem a discutir properament.

  Tanmateix, des de CCOO continuem reclamant que s’utilitzen les eines actuals per Acordar un pla d’ estabilització del PAS a la UB. Així, el 30 de març vam fer un proposta a la UB per tal d’incloure “a places vacants” els contractes i nomenaments estructurals. També ho vam explicar amb detall a la reunió del dia 18 de maig que vam tenir amb el vicerector d’organització i PAS i el Gerent.

  Cal recordar que la UB va fer una interpretació molt restrictiva des de fa anys i va passar a nomenar o contractar “fora de plaça”. Per aquest motiu el 30 de maig, a la reunió d’urgència demanada per CCOO Universitats per parlar de la temporalitat i les esmenes al PGE amb la Direcció General d’Universitats , vam plantejar aquesta interpretació de la UB, i ens van dir que això no era així, que es tracta d’un problema de gestió intern de la UB! Així mateix, dies desprès es va realitzar un Acord de Govern de la Generalitat que modificava l’anterior i que ja no deixa marge a la interpretació, atès que ja no inclou a les universitats.

  Per tant, continuem demanant un Pla d’estabilitat, que incorpori els contractes i nomenaments estructurals a plaça vacant, així com la realització de contractes indefinits no fixes (personal laboral) en els casos que correspongui.

  També us informem que hem demanat incorporar l’Oferta Pública de 2009 de la UB, atès que es va aprovar però no es va executar, i que s’incorpori a la de 2017 les places afectades per la transitòria 4a de l’EBEP, tal com recull els PGE 2017.

  ·         Demandes de personal temporal

  Com sabeu al llarg de mesos des de CCOO vam realitzar una campanya de reclamació d’indemnitzacions i/o situació d’indefinit no fixe de personal temporal (funcionari o laboral). En aquest moments els processos jurídics segueixen el seu camí.

  D’altra banda, en aquest moments de moment des de CCOO estem exigint un Pla d’estabilitat a les diferents universitats, i en aquest sentit en demanat una reunió de la Mesa d’Universitats, que tindrà lloc el proper dia 20. Pel que fa a la UB vam realitzar una proposta concreta de criteris (veure punt anterior). Tanmateix si finalment no es possible arribar a una Acord amb la UB, valorarem les possibilitats de demandes, i llavors es faria una important oferta de reducció de preus dels honoraris dels advocats, atès que podria afectar a diferents universitats i llavors el volum de persones afectes ser molt important.

  ·         Comissió Delegada de PAS

  El 5 de juliol es va reunir la Comissió Delegada de PAS, i el punt més rellevant va ser l’informe sobre la proposta de modificació de les retribucions del cap dels Serveis Jurídics, amb un increment de 9.300 euros a l’any, i alhora es disminueixen les retribucions del cap de gabinet de rector, per la qual cosa, va explicar el gerent, no hi ha cost pressupostari.

  Els representants de CCOO es van manifestar en contra atès que encara que no hi hagi cost, considerem que una modificació de RLT no es pot fer per “motius personals” o per “captar el millor”. Així mateix vam exigir una justificació documental, els criteris per fer una valoració del complement específic, els canvis organitzatius que comporta, etc., i en qualsevol cas no ens sembla gens oportú un increment de retribució en els alts càrrecs mentre la resta de llocs han d’esperar una vegada més modificacions de la RLT.

  Finalment la votació, no vinculant, va ser 3 a favor i 3 en contra (els representants de PAS), i va quedar aprovat pel vot de qualitat del president (vicerector de PAS)

  ·         Pressupost UB 2017

  Els representants de CCOO van votar en contra, tant a la Comissió Econòmica com al Consell de Govern, atesa la manca de concreció de les mesures per al PAS. Tot i que verbalment es van donar explicacions, no ens van passar detall en les diferents partides pressupostàries que les haurien de contenir.

  ·         Increment salarial de l’1%


  Aquest és l’increment que estableixen els PGE 2017, i tot i ser una quantitat totalment insuficient, hem demanat que ens sigui d’aplicació el més aviat (a la Generalitat es pagarà al juliol), amb els corresponents endarreriments des de l’1 de gener.
  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Informacions PAS UB Rating: 5 Reviewed By: f
  Amunt