• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dijous, 25 de juny del 2020

  Desconfinament desigual i problemàtic a les universitats públiques

   

  Des de bon començament quan es va decretar la crisi sanitària, i al llarg d’aquest mesos de confinament, les universitats públiques es van haver d’adaptar a la situació de no presencialitat i de transformació transitòria a una universitat on line. Això està suposant un gran esforç dels membres de la comunitat universitària, personal d’administració i serveis (PAS), personal docent i investigador (PDI) i alumnat. Esforç molt sovint agreujats per mancança d’eines adients i la necessària conciliació familiar.
   
  En aquest temps estan convivint el treball presencial (el mínim de personal essencial per assegurar el funcionament de la Universitat: mantenim d’aparells científics, dels animals, cultius de cel·lules vives,... i de les instal·lacions) i el teletreball, inclosa la docència i avaluacions virtuals. També es van anant afegint PAS i PDI relacionats amb treballs relatiu al Covid-19 i atenció sanitària en primera línia amb afectats pel virus.
   
  En el cas del teletreball, o treball no presencial com diuen algunes universitats, desenvolupat per situació de força major, no es correspon amb el que entenem per teletreballar i no es pot pretendre que treballadors i treballadores ho hagin de continuar assumint amb els seus propis medis i manca de conciliació. No oblidem que en aquests moments hi ha gent que ja està cremada i amb ansietat.
   
  Recordem que el teletreball és una tasca voluntària (com ho pensen regular quan acabi la situació d’alarma actual?) i que cal negociar-ho.  Aquestes negociacions en algunes universitats, no totes, tenen l’avantatge que ja fa anys que ho tenen regulat per al PAS, tanmateix en el cas del PDI encara la situació es troba més verd.
   
  Per tal de garantir un retorn gradual a la “normalitat”, a les diferents universitats públiques s’han anat aprovant diferents plans de desconfinament i/o de contingència. Aquesta plans han d’assegurar una reincorporació progressiva en condicions de seguretat i prevenció de riscos laborals per al personal afectat.
   
  Les set universitats s’han coordinar per compartir les propostes, però la implantació a cada universitat ha estat molt desigual, amb diferents nivells de participació, i un alt nivell d’exigència dels sindicats per disposar de plans detallats per garantir les condicions de seguretat en la incorporació de treballadors i treballadores, que s’ajustin a diferents normes,  com per exemple l’acord del Consell de Relacions laborals, i que concretin mesures concretes d’actuació en multitud d’aspectes (accessos a edificis, zones comunes, oficines, laboratoris,...)
   
  L’inici del desconfinament a les universitats no és homogeni i ha començat les darreres setmanes amb l’obertura de laboratoris i la presència de PDI i PAS, així com personal extern. També s’ha afegit personal de manteniment d’edificis i neteja per preparar les diferents fases, i PAS de suport als equips directius.
   
  Els propers mesos s’aniran realitzant la incorporació progressiva de la resta de personal, previsiblement fins el setembre per recuperar la “normalitat”. Per tant encara hi ha un llarg període de convivència amb el teletreball de PAS i PDI.
   
  En el cas de la docència virtual, no se sap en quines condicions es podrà tornar pel curs 2020-2021 (no hi ha data concreta d’inici de curs), i hi ha molta preocupació per planificar la docència, les pràctiques i la recerca, així com les mesures preventives adients. En aquest cas és fonamental saber l’aforament permès a les aules, però ja es pot preveure que no es pot garantir que el curs serà completament presencial, i és imprescindible fer diferents simulacions de supòsits, per si el retorn, o el segon trimestre o quatrimestre, no es pot realitzar en condicions normals.
   
  En cas que finalment la docència s’hagi de produir de manera no presencial, cal revisar els acords sobre la dedicació de PDI per tal d’adequar correctament el còmput de les hores de docència al treball efectiu que comporta l’ensenyament no presencial i els esforços de transformació del mètode docent, els recursos i els materials didàctics. S’ha de garantir que la reordenació dels agrupaments d’estudiants no suposi un saturació de grups, una reducció de les plantilles de PDI temporal i una sobrecàrrega de tasques docents que assumeixi la resta del personal.
   
  El procés de desconfinament a cadascuna de les universitats requereix informació i prevenció el màxim de precisos.
   
  - Cal saber amb claredat les persones afectades i les mesures preventives que garanteixin un retorn amb seguretat.
   
  - Cal tenir especial cura per les persones vulnerables: més de 60 anys, persones amb malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió, malalties pulmonars cròniques, diabetis, insuficiència renal crònica,  immunodeficiències, càncer amb tractament actiu, malaltia hepàtica severa, obesitat mòrbida (IMC>40) i les dones embarassades.
   
  - Cal diposar de mesures de conciliació per garantir que es pugui atendre a fills menors i personal depenent
   
   - Cal disposar de la concreció de diferents escenaris per a possibles episodis de docència, pràctiques i recerca parcialment no presencial
   
  - Cal negociar mesures de teletreball imprescindibles per poder fer-ho amb condicions (horaris, eines, conciliació,...)
   
  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Desconfinament desigual i problemàtic a les universitats públiques Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Amunt