• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dilluns, 25 de març del 2019

  EPIF: valoració de l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació  COMISSIONS OBRERES valora positivament que finalment el Govern hagi aprovat el Reial Decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació, després d'un dilatat procés de reivindicació i negociació per part del nostre sindicat i del col·lectiu afectat. La seva aprovació constitueix un important pas en la mesura que regula i aporta seguretat jurídica sobre aspectes importants de la contractació predoctoral, però no pot ser l'últim pas: alguns dels aspectes ja acordats pel Govern al final no apareixen en el text (sou mínim transitori de 16.422 anuals i indemnització per fi de contracte) i altres reivindicats fortament reclamandes pel col·lectiu investigador ni tan sols s'han tingut en consideració (per exemple, les actualitzacions salarials anuals)

  1.-Règim Salarial. En aquesta matèria s'incorporen gran part de les reivindicacions sindicals i del col·lectiu. D'una banda, per determinar els percentatges salarials aplicables al personal investigador es pren com a referència mínima la categoria corresponent al Grup 1 del personal laboral de la taula salarial recollida en el Conveni Únic del personal laboral de l'Administració General de l'Estat. No obstant això, ha desaparegut la garantia que, en tot cas, el salari mínim a percebre no fos inferior a 16.422 € anuals (que ja s'estava utilitzant com a referència per a les convocatòries de 2019). Tampoc s'ha aclarit la qüestió de les possibles actualitzacions anuals, etc. Aspectes que hauran de ser abordats per a la seva millora en els propers processos de negociació col·lectiva.

  2.-Col·laboració en tasques docents. Finalment s'ha reduït la possibilitat de col·laborar en tasques docents fins a 180 hores durant el seu contracte (màxim 60 per any). Es tracta d'una postura intermèdia que no evita del tot la temptació que les Universitats pretenguin solucionar problemes estructurals de necessitats docents per falta de professorat derivat de les retallades de plantilla i limitacions en la taxa de reposició dels últims anys. A més, com ja vam dir, això pot suposar una activitat laboral addicional que perjudiqui l'activitat principal que és la investigació. En tot cas, valorem positivament que s'hagi reforçat el caràcter voluntari d'aquestes col·laboracions (a petició de l'investigador i, sense que tals col·laboracions suposin una minva de la càrrega docent del departament). No obstant això, entenem que en aquesta matèria cal encara algun recorregut, tant en el nombre d'hores màximes de possible col·laboració docent, com en el règim de voluntarietat, sense perjudici que siguin aspectes la garantia dels quals pugui ser objecte de posterior seguiment i millora en l'àmbit de la negociació en les universitats mateixes.

  3.-Extinció del contracte. La nova regulació dóna una de freda i una de calenta: millora dels projectes inicials en la mesura que s'estableix la pròrroga automàtica fins al quart any, exigint per a la denegació de la pròrroga anual un informe desfavorable d’avaluació motivat. Entenem que amb aquesta regulació es restringeixen notablement les possibles arbitrarietats en l'extinció del contracte abans d'hora, introduint garanties per a l'investigador -la exigència de motivació i, per tant, el seu possible control en els tribunals-. S'ha perdut l'oportunitat, però, d'eliminar l'extinció del contracte abans dels quatre anys per la lectura de la tesi doctoral. A més d'afectar poquíssims supòsits, els primers períodes postdoctorals són contemplats per la llei com a part del procés formatiu, de manera que res no impedeix la culminació dels quatre anys de contracte permetent a més realitzar tasques complementàries de publicació i millora de currículum. Igualment, tot i que s'ha millorat tècnicament, seria convenient aclarir el règim de l'acomiadament per incompliment remetent, com fa l'Estatut dels Treballadors, als incompliments greus i reiterats.

  4.-Indemnització fi de contracte. En aquesta matèria creiem que s'ha desaprofitat l'oportunitat per incorporar una indemnització fi de contracte com existeix per a altres figures contractuals laborals. Tot i que la Llei de la Ciència no contempli expressament aquesta possibilitat tampoc la nega i hagués estat possible i desitjable la seva incorporació. En tot cas, Comissions Obreres no renunciarà als procediments al seu abast per aconseguir el reconeixement de la indemnització, tant en els tribunals (en l'actualitat estem pendents, com a conseqüència d'una qüestió judicial promoguda pel nostre sindicat, de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el dret a indemnització fi de contracte al col·lectiu investigador en formació) com mitjançant la negociació col·lectiva.

  En conclusió, s'han produït notables i significatius avenços, encara queden aspectes millorables en regulació de les condicions d'ocupació d'un col·lectiu particularment vulnerable i precari. No oblidem, en tot cas, que la regulació que s'ha aprovat té caràcter de mínims legals que pot i ha de ser objecte de millora i complementació en la negociació col·lectiva, àmbit en el qual des d'aquest moment concentrarem la nostra activitat sindical per millorar les condicions de ocupació del col·lectiu.

  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: EPIF: valoració de l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Amunt