• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dijous, 9 d’abril del 2020

  Exigim la pròrroga de tots els contractes temporals


  La declaració de l’estat d’alarma, decretat pel govern espanyol mitjançant l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, va suposar el tancament dels centres educatius.

  Malgrat això, com preveu el mateix decret en l’article 9 apartat 2, les universitats estan mantenint les activitats formatives amb les modalitats a distància i «on line», i ho seguiran fent durant el període de suspensió, gràcies a l’esforç de tots els professionals que formen part de la comunitat universitària. CCOO hem pogut constatar el treball col·lectiu desenvolupat pel personal d’administració i serveis, el personal docent i investigador, el personal investigador així com dels treballadors que realitzen tasques auxiliars, especialment el de neteja, que ha permès esmorteir l’impacte que la crisi sanitària ha tingut en els centres d’educació superior.

  En relació amb l’afectació del curs acadèmic 2019-2020 davant la situació d’excepcionalitat per la pandèmia de coronavirus, en el comunicat del 25 de març de 2020, les universitats catalanes, conjuntament amb el Govern i AQU Catalunya, afirmen que després d’una primera setmana de docència i avaluació no presencial «la valoració és satisfactòria i es continua treballant per millorar i ajustar a aquest nou context general el conjunt de processos i estratègies d’ensenyament-aprenentatge en curs així com la globalitat diversa d’eines i recursos tecnològics de suport». Així mateix, transmeten que s’està treballant per assegurar «el mínim impacte d’aquestes circumstàncies en els aprenentatges del col·lectiu d’estudiants, així com garantir –per part de les universitats– que l’estudiantat que hagi adquirit els coneixements, superarà el curs acadèmic». Aquest comunicat és, a més a més d’un reconeixement a la feina feta, una declaració de les necessitats de personal que avui treballen a les universitats públiques catalanes.

  Com a mesura per reduir l’impacte social de la crisi, el Ministeri de Treball va aprovar que els contractes temporals hagin d’estar vigents fins a la finalització de la crisi sanitària i que, quan aquests estiguin suspesos, s’allargarà la seva durada. Aquesta mesura repercuteix directament a tot el personal d’administració i serveis temporalment amb contractes o nomenaments temporals. Respecte del personal docent i investigador, el Ministeri de Treball i el de Universitats han anunciat que tots els contractes de personal investigador universitari es prorrogaran per protegir l’ocupació en la comunitat universitària i que també es prorroguen els contractes de personal investigador procedents de convocatòries d’ajuts de recursos humans realitzades per agents de finançament de el Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació. Aquesta mesura afecta especialment tant el personal investigador en formació, contemplat en el Reial Decret 103/2019, d’1 de març, i pels quals hem reclamat a la Generalitat una previsió pressupostària per assegurar la seva contractació durant el quart any.

  Finalment, el Consell de Ministres ha aprovat la pròrroga dels contractes temporals de professorat universitari. En tots els casos de PDI, es contempla la possibilitat d’estendre fins a tres mesos addicionals a el temps de durada de l’Estat d’Alarma i les seves pròrrogues.

  A banda de les previsions legals, cal un compromís ferm de les universitats públiques catalanes per a garantir no només la perllongació de la relació laboral de totes aquestes treballadores i treballadors públics d’acord amb les previsions legals, sinó també la continuïtat de la seva prestació més enllà d’aquest curs acadèmic d’acord amb les necessitats existents i reals de personal.

  Per tot això,  i d’acord amb la carta que hem enviat al Ministre d’Universitats conjuntament amb UGT

  EXIGIM

  La pròrroga dels contractes de PDI Laboral i d’investigadors, de manera excepcional, com a màxim fins el 31 de juliol de 2021.

  La pròrroga dels contractes de PAS laboral temporal i els nomenaments de PAS funcionari interí.

  La pròrroga dels ajuts predoctorals, de qualsevol àmbit, amb ajornament de les dates límit per a la defensa de la tesi.

  El manteniment de les reunions i la negociació amb els agents socials, que som els representants legítims dels treballadors i treballadores de les universitats públiques.

  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Exigim la pròrroga de tots els contractes temporals Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Amunt