• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dilluns, 9 de desembre del 2019

  Resum de la reunió de la Mesa d’Universitats de 21 de novembre 2019


  Us informem de les qüestions més rellevants dels diferents temes que es van tractar a la reunió de la Mesa d’Universitats.
  –          Acord sobre els dies d’absència per motius de salut retribuïts i no recuperables sense Incapacitat Temporal (actualment 8 dies a l’any)
  –          Acord de la “Mesa General de la Generalitat” sobre mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat
  –          Increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018 previst a l’art. 1.5 del Decret Llei 3/2019, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019
  A banda d’aquest punts, CCOO vam demanar la inclusió de tres punts més, dos de caràcter informatiu i un per acordar a la Mesa. Atès que no va ser acceptat per la presidència de la Mesa, ho vam tractar en el torn obert:
  –          Petició de reversió de retallades de drets laborals que necessiten modificació de normatives del Parlament de Catalunya.
  –          Informació de les universitats sobre la situació del que està previst als punts 4 i 5 de l’article 48 de la LOMLOU (percentatges de PDI laboral i percentatges de PDI temporal)
  –          Informació de les universitats sobre la situació de l’acord de “promoció de mesures d’intensificació en recerca per a PDI desprès del permís de maternitat”
  –          També vam demanar l’aplicació de l’Estatut del personal investigador en formació (EPIF). 4t any.
  Acord sobre els dies d’absència per motius de salut retribuïts i no recuperables sense Incapacitat Temporal (actualment 8 dies a l’any)
  L’acord sobre els 8 dies d’absència per motius de Salut que va acordar la Mesa de 28/10/2013, va ser denunciat per les universitats, i es va prorrogar fins al 30 de juny de 2019 per tal que les universitats poguessin elaborar informes sobre l’impacte de la seva aplicació abans d’encetar unes noves negociacions. Posteriorment es va realitzar una nova pròrroga fins el 31 de desembre. Tanmateix les universitats continuen sense facilitar les dades i, per tant, ahir vam realitzar una nova pròrroga fins el 31 de març i fer un grup de treball. També hem inclòs que es realitzin prorrogues automàtiques mentre es portin a terme les negociacions. Aquí teniu el nou Acord.
  Acord de la “Mesa General de la Generalitat” sobre mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat
  En el mateix grup de treball del punt anterior es tractarà la negociació de l’adaptació a les universitats de l’acord de juliol de 2018 assolit a la Mesa de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, sobre mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat. Encara que les universitats expliquen que ja adopten mesures en aquests casos, hem acordat fer un “acord global” que afecti a totes les universitats
  Increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018 previst a l’art. 1.5 del Decret Llei 3/2019, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019
  Aquest increment, que té caràcter consolidable i amb efectes per tot l’any, a l’any passat es va acordar una distribució lineal d’un increment del 0,20%  previst a la llei de pressupostos. Vam utilitzar el mateix criteri que el que es va utilitzar a la Mesa de negociació de la Generalitat, encara que no era vinculant.
  Ara, a les alçades de l’any que estem, la Generalitat encara no ha arribat a cap Acord, i nosaltres hem demanat el mateix criteri d’aplicació que l’any passat. Les universitats no ho han volgut acceptar amb l’excusa de què volen saber que fa la Generalitat. Han tingut tot l’any per fer propostes i no les han volgut fer i ara ajornen la negociació fins desembre (si hi ha acord a la Generalitat aviat) o gener! En tot cas, al que es comprometen les universitats és a pagar-ho com a molt tard al mes de febrer.
  CCOO considerem que aquest any s’ha de tancar ja l’aplicació del 0,25% i en tot cas començar a fer propostes del 0,30% previst pel 2020.
  Petició de reversió de retallades de drets laborals que necessiten modificació de normatives del Parlament de Catalunya.
  De les diferents retallades de drets que es van aplicar, especialment a l’any 2012, n’hi ha molts que es van realitzar amb motiu d’aprovacions de lleis catalanes, i que encara hi són. Per aquest motiu, CCOO hem detallat quines són aquestes retallades i hem proposat a les universitats fer un acord de la Mesa d’Universitats per demanar a la Generalitat que realitzi les modificacions necessàries per revertir les retallades. Les universitats han adduït que no tenien competència per arribar a aquest acord, però sí que accepten fer una declaració en el sentit de la nostra proposta. (pendent de concretar el redactat). A continuació us relacionem les retallades afectades per dues lleis catalanes:
  Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012
  – Eliminació dels ajuts socials: fons socials, matrícula gratuïta, ajut menjador, indemnització per invalidesa o defunció
  –          – Suspesos parcialment acords/pactes sindicals, clàusules contractuals/condicions dels convenis inaplicables si són contraries a la llei
  –          – Pla de pensions
  Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscal, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre estades en establiments turístics
    –          – Eliminació de reducció de jornada d’1/7 complementada per cura de fills, per cura de discapacitat (…) i per tenir  càrrec un familiar fins a l2n grau (…)
  –          – Eliminació de la reducció d’1/3 de la jornada amb el 100% de la retribució durant un any des de finalització del permís de maternitat amb possibilitat de compactar
  –          – Limitar a 6 dies de permís per assumptes personals (en aquest cas també ho limita la normativa estatal)
  –          – Eliminació de la indemnització compensatòria per jubilar-se a partir dels 60 anys i per jubilació (PAS funcionari, si be hi ha sentències que afecten a alguna universitat que han restaurat aquest dret)
  –          – Eliminació de la jornada de treball de PAS de les universitats (35h/setmana), si bé en aquest moments hi ha un Acord de la Mesa d’universitats arrel de la modificació normativa estatal, que també està aturat per la Generalitat

  Informació de les universitats sobre la situació del que està previst als punts 4 i 5 de l’article 48 de la LOMLOU (percentatges de PDI laboral i percentatges de PDI temporal)
  Les universitats no han donat la informació.
  Informació de les universitats sobre la situació de l’acord de “promoció de mesures d’intensificació en recerca per a PDI desprès del permís de maternitat”
  A partir de l’aprovació a la mesa de novembre de 2018 de l’acord, s’havia d’iniciar a cada universitat un procés de negociació entre la Junta i Comitè de PDI i els vicerectorats corresponents de cada
  universitats. Cada universitat acordarà amb juntes i comitès els mecanismes de seguiment dels resultats per dur a terme les millores necessàries en el programa.
  L’objectiu final del pla d’incentivació de la recerca és que les dones que hagin gaudit d’una baixa
  per maternitat puguin demanar un període d’intensificació de la recerca que es
  podrà gaudir o no una vegada exhaurida la baixa maternal.
  Les universitats han anat explicant la situació a cadascuna d’elles i les previsions de les que encara no ho han aprovat o desenvolupat
  Aplicació de l’Estatut del personal investigador en formació (EPIF). 4t any.
  CCOO estem exigint des del primer moment l’aplicació íntegra, per tant també de la renovació automàtica del 4t any ens tots els contractes. Tanmateix quasi totes les universitats es neguen a aplicar-ho adduint que la Generalitat no transfereix recursos econòmics, tot obviant la seva obligació contractual
  la composició d’aquesta Mesa és paritària entre representants de les universitats i representants sindicals (8 CCOO, 4 UGT i 2 CSIF), i es distribueix en funció dels resultats obtinguts a les eleccions a les juntes de personal i comitès d’empresa de les universitats públiques catalanes, entre els Sindicats que hagin obtingut un mínim del 10% del total de representants. També hi assisteix un representant de la Secretaria d’Universitats i Recerca que la presideix.
  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Resum de la reunió de la Mesa d’Universitats de 21 de novembre 2019 Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Amunt