• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.

  PAS funcionari: Memòria dels darrers 4 anys. CCOO-UB.

   

  Companya, company,

  Davant la convocatòria d’eleccions sindicals per a escollir els 23 membres de la Junta de PAS, ha arribat el  moment de fer balanç dels fets més rellevants d’aquests 4 anys. L’activitat de CCOO-UB ha estat intensa i, principalment, participant en la Junta de PAS funcionari, que és l’òrgan unitari de representació dels treballadors i les treballadores. En ocasions, treballant conjuntament amb el Comitè d’Empresa del PAS laboral. També participem en diferents àmbits interuniversitaris.

  Quan vam sortit escollits a la Junta de PAS de 2019, ningú podia esperar que una pandèmia tant greu, com ha estat la Covid-19, afectés tant les dinàmiques de tothom (personals i laborals) i, també sindicalment (processos d’anàlisi i seguiment del confinament, teletreball per força major, assessorament individualitzats,...). Com a conseqüència de l’evolució sanitària, i de les diferents normatives que es van anar succeint, així com de les resolucions aprovades per la pròpia UB, del Rector i de la Gerència, i dels Plans de Contingència, al llarg de molt de temps vam estar treballant intensament en l’assessorament i valoració de propostes diferents que han afectat a les condicions laborals i de salut del personal de la UB.

  En un primer moment, quan va esclatar la pandèmia sanitària, la UB volia mantenir una presencialitat al 100% del PAS, i la representació sindical (Comitè i Junta) de manera unànime, el divendres 13 de març de 2020, va fer una crida a concentrar-se per a envoltar l’edifici del rectorat i posteriorment anar a Inspecció de Treball per a aturar l’activitat. Finalment la UB va rectificar.

  Per part nostre vam participar activament en diferents fòrums d’anàlisi i debat, a nivell sindical de CCOO i a nivell de la UB (Comissió de seguiment del pla de contingència, Comitè de Salut laboral, etc.) i vam publicar diferents informacions d’interès, com ara: Tancament a la UB?, Teletreballar per força major de la manera més saludable possible, Decàleg del teletreball d’emergència de l’entorn educatiu (...), Exigim la pròrroga de tots els contractes temporals,...

  Aquesta situació, també ha obligat a canviar certes dinàmiques, com ara el format de les assemblees. En un primer moment les vam haver de fer de manera telemàtica, i posteriorment mixtes, i, en poc casos, hem mantingut el format de la presencialitat.

  En els apartats destacables d’aquests quatre anys, és important destacar que també la participació interuniversitària o federativa, en la què hem participat activament des de CCOO-UB, juntament amb altres sectors, ha permet recuperar drets i seguir avançant en d’altres, com a continuació es pot veure.

  Ø  Recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014

  La injusta retallada que va suposar perdre una paga extra els anys 2012, 2013 i 2014 als treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya i de les universitats públiques, i que es va perdre judicialment, es va anar aconseguint la serva recuperació, gràcies a les mobilitzacions constants. En aquest sentit es va aconseguir, ens els darrers 4 anys, la recuperació de la paga de 2013 i de 2014.

   

  Ø  Recuperació de les 35 hores

  Aquest ha estat el mandat en que hem recuperat les 35 hores gràcies a l’estratègia sindical de CCOO i que, per a poder-les recuperar, vam haver de portar a judici a la Generalitat. Per sort a la UB i, gràcies a la feina feta de facto, feia molts anys que les estàvem fent. Però des del 2021 la jornada torna a ser de 35 hores i s’incorpora a la UB amb l’Acord de jornada signat per la Junta de PAS, amb el suport del 81% de la consulta feta.

   

  Ø  Acord d’incorporació després de malalties d’especial gravetat

  Acordat a la Mesa d’Universitats, al 2021, adreçat al personal de les universitats públiques de Catalunya durant o després d'un tractament oncològic i en aquells altres supòsits derivats de malalties d'especial gravetat si així ho determina, en relació amb les funcions del lloc de treball, la unitat responsable de la salut i seguretat laboral de la Universitat.

   

  Ø  Fons addicionals

  L’Acord estatal sobre retribucions i ocupació, va permetre negociar l’aplicació d’uns fons addicionals pels 2018, 2019 i 2020. Encara que no es tractessin de grans quantitats, es va poder acordar la seva aplicació de manera consolidada a la Nòmina, si bé amb els imports de 2019 i 2020 no vam aconseguir que a la Mesa d’Universitats es realitzés una aplicació lineal i, finalment, es va derivar la seva negociació a cada Universitat. En el cas de la UB, l’Acord de 2021 va permetre concretar una part en el mateix any i es va deixar pendent una altra part per a la negociació posterior, i encara no tancada. Hem de reconèixer que l’Acord de la UB ens va deixar un sabor agredolç, però davant dels riscos de perdre-ho, com va passar en altres Administracions i universitats, finalment es va valorar que en el seu conjunt era positiu, al pujar els sous més baixos i solucionar alguns greuges històrics.

   

  Ø  Teletreball

  A l’any 2021 es va aconseguir, a la Mesa d’Universitats, l’Acord Marc del teletreball del PAS de les universitats públiques. Això ha estat una reivindicació històrica del PAS funcionari, que va tenir el precedent de l’acord del teletreball de la Mesa de PAS funcionari al 2015, però mai va ser aplicat a la UB. Tanmateix, l’Acord de Consell de Govern de la UB, es va assolir sense la signatura sindical, principalment perquè pensem que es van introduir mesures limitatives per a facilitar les denegacions injustificades, i que afecten en major mesura a les unitats administratives petites.


  Ø  LOSU: PTGAS i carrera horitzontal

  Al febrer de 2023 ha entrat en vigor la nova llei d’universitats, la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), en la què potser la novetat més rellevant pel PAS sigui el seu canvi de denominació: Personal Tècnic, de Gestió, d’Administració i de Serveis (PTGAS).

  Ja sabem que el nostre col·lectiu no compta molt, però la llei introdueix la Carrera Horitzontal, és a dir, la promoció (canvi de grau, complement, etc.) sense necessitat de canviar lloc de treball, i que és perfectament compatible amb la resta de la carrera professional. Això no és que sigui cap novetat legislativa, perquè ja ho deia l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), però caldrà aprofitar-ho.

   

  Ø  Temporalitat

  Oposicions i processos d’estabilització. En aquest període s’han reactivat els processos selectius d’accés a la UB, encara que més lent del que haguéssim volgut, i s’han convocat diferents Ofertes Públiques d’Ocupació. Cal destacar dos Ofertes d’Estabilització, fruit d’acords estatals, l’Oferta Pública extraordinària de 2019, ja resolta (la última resolució ha estat la de 228 places de l’escala auxiliar administrativa, acumulades a ofertes públiques ordinàries), i l’Oferta Pública extraordinària de 2020, per aplicació de la llei 20/2021 per l’estabilització, que ha estat convocada al desembre de 2022.

  Borsa de PAS funcionari interí. Per aplicació del Reglament que es va acordar al 2015, i d’altres acords posteriors, s’ha procedit, d’una banda, a fer diferents ampliacions de la borsa de l’escala auxiliar administrativa C2 i, d’altra banda, a convocar noves borses (tec. especialitat de biblioteca, ajudant d’arxius i biblioteques,...)

   

  Ø  Comissions de Serveis

  Això és una xacra de la UB que continua sense resoldre’ls. De fet es va interposar per part de la Junta de PAS, una vegada més, una denúncia contra la UB per utilitzar de manera habitual aquest procediment de provisió de llocs de treball, en lloc de ser excepcional, com estableix la normativa, a banda de la multitud de comissions de serveis que es van donar a dit o sense complir els requisits de legalitat. Aprofitem per a recordar que no hi ha participació sindicals ens aquests tribunals de pega, per no donar la coartada a aquesta vergonyosa situació. 

  Tot i així, a partir de l’esmentada denúncia, ja es fan públiques totes les convocatòries i s’estan incrementant el nombre de concursos de provisió ordinària. Caldrà continuar exigint un canvi de procediments per tal de garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en la provisió de llocs de treball.

   

  Ø  Reforma de les Estructures i Relació de Llocs de Treball (RLT)

  Parlar d’això, desprès de tants enganys amb els diferents rectorats que han anat passant, és difícil. Aquest és un tema cabdal, per una banda, pel reconeixement de les tasques que es realitzen i, d’altra banda, per la millora de les estructures organitzatives a cada unitat. Tanmateix, en aquest temps hem vist que les prioritats de la Gerència són les úniques que tiren endavant sense importar l’opinió de la representació sindical. Hem de dir que de manera permanent estem demanant que s’informi públicament a tot el PAS de la previsió de reforma de les estructures, moltes no actualitzades des de fa dècades.

   

  Ø  Concursos de provisió de llocs de treball

  En aquest període s’han desencallat molts processos de concursos de provisió de llocs de treball, però encara manca molt a fer per a poder regularitzar la situació anòmala de les comissions de serveis. En aquest concursos, a l’igual que en els processos selectius d’accés, hem participat molt activament, tant en l’anàlisi i propostes de les convocatòries, com en els diferents tribunals convocats, per a garantir el desenvolupament transparent dels mateixos. Però, no hem aconseguit negociar un nou sistema i barems de concursos que substitueixi al desfasat que s’utilitza actualment.

   

  Ø  Equiparació de retribucions amb el PAS laboral

  Aquí no hi ha molt a dir, doncs de manera permanent estem demanant a l’equip rectoral reprendre les negociacions per a l’equiparació de retribucions, especialment evident en el cas de triennis i roba de treball. Tanmateix en més de dos anys, des que va prendre possessió l’equip rectoral, no hem tingut cap reunió de negociació, fins que la pèrdua recent del pagament de jubilació, ha estat la gota que fa vessar el got dels greuges retributius. En aquests moments sembla que el rectorat està fent moviments, com a mínim, així ho han dit públicament i ja ha tingut lloc una primera reunió de “treball” amb la Gerència.

   

  Ø  Pla igualtat

  La UB va aprovar un III Pla d’Igualtat, que abasta diferents aspectes i col·lectius, però sense que veritablement hagi estat negociat tot allò que afecta a les condicions laborals, per la qual cosa va ser denunciat per comitès i juntes de PAS i PDI. Actualment, amb un gran endarreriment, s’està negociant el què la UB defineix com a Eix 3 del Pla, i que per a nosaltres ha de ser el veritable Pla d’Igualtat que afecta a treballadors i treballadores de la UB.

   

  Ø  Premi de jubilació

  Vam començar el camí de la nova Junta de PAS, al 2019, amb la feliç notícia de la recuperació del pagament per jubilació del PAS funcionari. Primer ho van recuperar, per sentències judicials, el PAS laboral i, posteriorment, també per sentències, el PAS funcionari. Malauradament aquest any 2023, en el cas del nostre col·lectiu s’ha tornat a perdre... ara d’una manera (unificació de doctrina del Tribunal Suprem) que ens obliga buscar alternatives el més aviat possible.

  Salutacions,

  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: PAS funcionari: Memòria dels darrers 4 anys. CCOO-UB. Rating: 5 Reviewed By: f
  Amunt