• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dilluns, 7 de maig del 2018

  Programa per les eleccions al Claustre de la UB  CCOO-UB dóna suport a la les eleccions al Claustre de la UB a la candidatura DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO que està formada per 21 companyes i companys de diferents àmbits, col·lectius i sensibilitats del PAS (F i L).
  Ens trobareu al llistat de les eleccions sota les sigles CCOO.
  La candidatura a qui CCOO-UB dona el seu suport es compromet a desenvolupar la seva actuació al Claustre sobre aquests quatre eixos:
  1-restablir el respecte a la negociació i les lleis com l’únic procediment per a qualsevol canvi que afecti a les treballadores i als treballadors de la UB.
  2-controlar l’acció de govern per què les decisions que es prenguin s’adeqüin a  les necessitats històriques, moltes arrabassades, del PAS de la UB i de les de nova generació derivades de l’evolució dels llocs de treball. Les decisions d’avui no poden hipotecar el futur del col·lectiu.
  3- aconseguir un ampli debat democràtic i sense condicionaments previs sobre la relació entre els diferents col·lectius de la comunitat universitària.
  4- Defensa de la Universitat Pública de Qualitat. Una Universitat de Progrés, que s’impliqui amb el progrés i el benestar de la Societat. Una Universitat Plural on el paper del PAS estigui reforçat en el funcionament de la institució.

  El PAS som part de la comunitat universitària, no “recursos humans”
  Per què ens presentem al Claustre?
  El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Li correspon elaborar, modificar i, si escau, desenvolupar l’Estatut, controlar la gestió dels càrrecs i els òrgans de govern de la Universitat, aprovar les línies generals d’actuació de la Universitat i, en circumstàncies extraordinàries, convocar eleccions a rector o rectora.
  Malgrat la minsa representació del PAS en la composició del Claustre: 30 membres de 300 (el 10% del total del Claustre), limitada per la LOU (un mínim del 51% funcionaris doctors dels cossos docents ) i per l’EUB - Estatut de la Universitat de Barcelona-, la nostra presència en aquest òrgan significa una participació directa en la política universitària donat que les polítiques incideixen directament en les condicions de treball del PAS. També ens permet portar la vostra veu, participar a les votacions i lluitar perquè les decisions que es prenguin s’adeqüin amb el que pensa i vol el PAS. 
  CCOO-UB, us ha anat informant puntualment de totes les intervencions que hem fet en els Claustres que s’han desenvolupat des del 2014 (com pots llegir en el balanç que us vam enviar)
  Ens presentem per fer arribar la vostra VEU, defensar al PAS i proposar a la comunitat universitària els canvis que creiem necessaris per millorar la situació critica que estem patim, provocada per diversos factors. Continuen les problemàtiques que pateix el PAS, com ara: desigualtats, estabilitat, promoció i carrera professional, RLT, formació, canvis d’estructures, concursos... i el nou equip de govern encara no ha trencat la paràlisi d’aquesta situació. Hem vist passar tres gerents diferents amb els respectius tres equips de recursos humans, amb una darrera reestructuració que ha fet desaparèixer de la nova estructura al vicerector de PAS, assumint aquestes funcions el nou gerent.
  A més als darrers anys han anat apareixent nous problemes, i s’han agreujat d’altres, per exemple, ingerència de fundacions-UB en el treball del PAS, resolucions judicials que no han estat respectades per la UB, beques de formació que emmascaren llocs de treball i greus problemes a la gestió (que l’esforç del PAS i la seva professionalitat han impedit que siguin encara més greus).
  Per trencar aquesta dinàmica que arrosseguem històricament cal continuar treballant des de diferents àmbits. Cal treballar des dels òrgans de representació sindical, Comitè d’Empresa de PAS laboral i Junta de PAS funcionari, i cal complementar aquesta feina amb el treball des d’el Claustre i la representació als òrgans de govern, Consell Social i comissions delegades que se’n deriven.
  Aquesta acció coordinada és la que ha de permetre millorar les nostres problemàtiques, denunciant en tots els àmbits als que som presents la situació real que detectem i aportant les propostes de solució mes adequades.
  Cal un treball conjunt, unitari, i comptem amb tot el col·lectiu per portar-lo a terme.

  Unitat per la defensa de l’autonomia Universitària
  Amb l’excusa de la crisi ens han retallat una gran quantitat de drets, en general al personal de les administracions, i de manera molt específica al PAS de les universitats, prenent-nos drets històrics, anul·lant acords i pactes propis, fins i tot disposicions de Conveni, en definitiva anul·lant l’autonomia universitària.
  Per tot això hem de lluitar, conjuntament amb altres col·lectius, per recuperar la autonomia universitària perduda i amb recursos econòmics suficients. Considerem que aquesta recuperació ens ajudarà en la lluita  per recuperar els drets arrabassats: 35 hores, matrícules gratuïtes, fons d’acció social, restablir completament l’ajut per a fills amb discapacitats,... i d’assolir-ne de nous quan s’escaigui: el Complement de Carrera establert per l’EBEP i vetat pel govern català a Catalunya.
  Creiem que tenim opcions reals de començar a recuperar una part del que els governs central i de la Generalitat ens ha tret als últims anys. Tant des del punt de l’aportació pública als pressupostos, com recuperar drets i condicions laborals, tant de la revisió dels preus de matrícules, com de la possibilitat d’anar renovant i estabilitzant la plantilla de PAS. Per aconseguir-ho és necessari que el Claustre no sigui un escenari de batalles particulars, sinó un lloc on debatre seriosament per aconseguir optimitzar les nostres reivindicacions. L’exercici ple de l’autonomia universitària ha de ser una de les eines que ens ajudi recuperar i millorar nostres condicions laborals. 

  Elecció de representants a diferents Comissions, Consell de Govern, etc
  S’hauran de renovar els representants del PAS, entre d’altres llocs, al Consell de Govern, al Consell Social i a diferents comissions delegades (Comissió del PAS, Comissió Econòmica, ...)
  Els i les representants de DEFENSEM LA P(UB)LICA PAS-CCOO ens comprometem a participar activament en els diferents àmbits de representació del PAS de la UB, com hem vingut fent fins ara.  Des de maig de 2014 hem representat i defensat al PAS en prop de 150 reunions (veure Balanç).

  Volem continuar amb aquesta tasca i contribuir a que el Claustre sigui un lloc per treballar pel PAS, no un “lloc per a figurar” ni de “lluïment personal”. Nosaltres ens comprometen a treballar de manera coordinada amb vosaltres i amb la resta de representants del col·lectiu. Insistint en que només hi ha un camí de millora: treballar pel PAS, amb l’objectiu de lluitar en cada comissió i òrgan de govern per recuperar el que ens han tret i millorar les condicions del col·lectiu.

  Complementar l’acció sindical
  Entenem que el millor pel PAS, és que la representació claustral del col·lectiu es coordini plenament amb la representativitat sindical als òrgans de representació com el Comitè d’Empresa i la Junta del PAS. Tenim molt clar que el Claustre no és un lloc de negociació dels afers sindicals, per aquesta tasca hi ha altres instàncies: Comitè d’Empresa, Junta de Personal i, quan hi hagi, Mesa de negociació. Però sí que és el lloc adequat per fer arribar la veu del PAS i per exigir les promeses electorals no dutes a terme: 35 hores, matrícules gratuïtes, fons d’acció social, ajut per a fills amb discapacitats,... I, impulsar-ne de nous: complement de carrera establert per l’EBEP, i molt important per nosaltres defensar els drets de la dona a la UB i a la societat, així com és l’oportunitat de posar la llavor de futures negociacions de millora.

  Compromís amb les dones
  D’uns anys cap aquí és innegable que, entre totes i tots, hem aconseguit situar en el debat públic la defensa dels drets de les dones. El dia 8 de març de 2018 va constituir un punt d’inflexió en la veritable revolució feminista que viu la nostra societat.
  CCOO Catalunya té una dilatada trajectòria de defensa dels drets de les dones en la que han estat i estan implicades moltes companyes i molts companys.  Mitjançant les mobilitzacions, denuncies, campanyes i estudis hem posat de manifest la discriminació que pateixen les dones.
  Des de CCOO-UB, ens comprometem a posar al centre de l’agenda de la UB les reivindicacions per assolir unes relacions socials de gènere basades en la igualtat d’oportunitats i en l’aven dels drets de les dones a tots els nivells.  
  Reivindiquem constituir el Pla d’igualtat de la UB, obligatori per llei, que encara no tenim. Volem una Comissió d’igualtat que funcioni com mereix tota la comunitat universitària, no amb personalismes, i si amb l’esforç de tothom que vulgui implicar-se.
  El darrer informe que hem elaborat al 2018 és Les condicions de vida i treball de les dones

  Modificació de l’Estatut de la UB (EUB) i Governança universitària
  El nou Claustre que resulti de les properes eleccions haurà de procedir a modificar l’Estatut de la UB per adaptar-ho a les modificacions legislatives que s’han produït els darreres anys, però també caldrà valorar les propostes que presenti l’equip de govern per modificar la governança. Haurem d’estar atents per valorar els possibles canvis que afectin al PAS. En aquest sentit ens oposarem amb rotunditat a les propostes de reducció de la representativitat del nostre col·lectiu. Així mateix, amb coordinació amb altres col·lectius, defensarem la màxima participació de la Comunitat Universitària i ens oposarem a modificacions de caire jeràrquic, així com les que limitin l’autonomia universitària.

  Compte! Nombre màxim de persones que pots votar: 22

  D’acord amb el Reglament Electoral, el nombre màxim de candidats que es poden votar és del 75% (arrodonit a la baixa). Per tant, encara que el nombre de representants del PAS és 30, el màxim que pots votar és de 22 (entre funcionaris i laborals).


  VOTA ALS I A LES 21 MEMBRES

  Per la unitat del PAS!

  Per la universitat que volem!

  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Programa per les eleccions al Claustre de la UB Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Amunt