• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dimarts, 21 de desembre del 2021

  LOSU. Reunió de CCOO amb Ministeri d'Universitats

  23-04-2021   En el marc de les reunions iniciades pel Ministeri amb diferents actors de sistema universitari, CCOO ens vam reunir dimecres 20 d'abril amb el Secretari General d'Universitats, per compartir les propostes del sindicat per a elaborar una nova Llei d'Universitats. En aquesta reunió el Ministeri ens va plantejar propostes en l'àmbit de la governança, el finançament i els preus públics. CCOO entenem, i així ho vam expressar clarament a la reunió, que aquestes qüestions, que afecten la reforma de la Universitat Pública, han de tractar-se a la Mesa de Diàleg Social i que aquesta Mesa no pot ser substituïda per trobades més o menys informals, sense una agenda ni uns objectius clars. 

   

  De les exigències que plantegem des de CCOO, en destaquem els aspectes següents: en primer lloc, CCOO considerem que la Universitat Pública és un servei essencial per a la societat, que ha demostrat que és una eina útil per impulsar la millora de la ciutadania, mitjançant l'educació superior i la recerca. Els principis de la Universitat Pública han d'incloure els objectius fonamentals següents: l’accés universal a l'educació superior, afavorint la cohesió social i territorial; la disminució de les bretxes de desigualtat socials i econòmiques; la contribució de la Universitat en la conformació d’una ciutadania més lliure, democràtica i crítica, exercint un paper rellevant en la construcció de la societat del coneixement; i, finalment, la participació clau de la Universitat Pública a la reforma del model productiu del nostre país. 

   

  Per desenvolupar aquest servei universitari de qualitat, és primordial que les universitats públiques disposin d'un finançament adequat i que deixin enrere la crítica fase actual de retallada, que ha suposat una disminució global del finançament de més del 20% en relació amb 2008. En ciència, per exemple, a l’any 2020 s'ha invertit un 42% menys del que es va invertir en R+D al 2009. El descens és significatiu i la tendència ha de revertir-se. CCOO reclamem que es dediqui el 2% del PIB a inversió en R+D+I, una promesa que el Govern encara no ha complert. 

   

  La modernització de la Universitat no serà possible sense l'establiment d'un finançament bàsic estable, dins d'un pla plurianual. És per això que la nova llei hauria d'incorporar els elements necessaris que garanteixin aquest finançament bàsic, de manera que no puguin ser curtcircuitats per actuacions retalladores que, en matèria d’universitats, puguin fer les comunitats autònomes. CCOO entenem que es pugui plantejar un finançament addicional basat en diversos indicadors, que abasten des de plans estratègics, projectes cooperatius o projectes rellevants vinculats a la comunitat on es troben, fins a la quantificació del paper que exerceixen les universitats en el desenvolupament, sostenibilitat i riquesa del seu entorn territorial, però sempre partint d'un finançament bàsic suficient. CCOO apostem per un marc de finançament bàsic amb actualització anual en funció del creixement vegetatiu i del PIB, que ha de tenir en compte els aspectes següents: la plantilla de personal, la ràtio PDI / PAS / estudiant, el finançament basal de la recerca, les polítiques de preus públics que tendeixin a la gratuïtat i el manteniment i millora del sistema d'infraestructures. 

   

  El Ministeri d'Universitats, en veu del seu Secretari General, insisteix a tractar assumptes relatius a la governança de les universitats públiques. CCOO no compartim la necessitat de plantejar un canvi en la governança si tenim en compte la nostra proposta de model d'Universitat Pública: independent, autònoma, democràtica i participativa. CCOO defensem un model rectoral, no gerencial, de gestió de la Universitat en què el rector o rectora sigui elegit per sufragi universal. També considerem que cal evitar l'estructura piramidal en la gestió universitària i afavorir una major participació dels diferents òrgans que integren la universitat. I, evidentment, defensem l'autonomia universitària com a garantia d'institució que desenvolupa els principis democràtics de llibertat de càtedra , difusió de la ciència i el coneixement per a tota la ciutadania, i independència amb transparència. 

   

  CCOO hem reiterat al Ministeri d'Universitats la nostra petició de disminuir dels preus públics dels estudis oficials universitaris (amb l’equiparació de l'import de matrícules d'estudis de grau i màster oficial) i d’harmonitzar les taxes entre comunitats autònomes per afavorir l'accés universal a l'Educació Superior, de manera que s’iniciï el camí de reducció de la desigualtat social de l'estudiantat i la gratuïtat en les taxes. A més, reivindiquem que les beques que haurien de tenir en compte altres criteris -especialment els socioeconòmics, ja que els últims estudis realitzats apunten que l'accés a l'educació superior està cada vegada més lluny de l'abast dels fills i filles de la classe treballadora. Evidentment, això no garanteix la igualtat d'oportunitats i, a més, va en contra de la captació de talent que cal reforçar. 

   

  Esperem que aquesta reunió hagi estat només la primera d’una sèrie de reunions en les que CCOO tinguem l'oportunitat de presentar propostes, però també negociar millores de caràcter laboral que ens competeixen com a força sindical. La nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) incorporarà un capítol per a Personal Docent i Investigador (PDI) i un altre per a Personal de l'Administració i Serveis (PAS). CCOO no renunciarem mai a la nostra funció negociadora i de representació de les treballadores i els treballadors i estarem sempre disposats a dialogar, tant a la Mesa de Diàleg Social, com a la Mesa Sectorial d'Universitats, que són els únics instruments legítims de negociació per aconseguir les millores laborals que requereixen els col·lectius de plantilles de la Universitat Pública. 

   

  CCOO fem aquesta crida al Ministeri d'Universitats perquè el Govern demostri que aposta per la Universitat com a servei públic. Per fer-ho, d’una banda, s'ha de treballar per reduir la precarietat que tenalla tant el PAS com el PDI de les universitats públiques, i per l’altra cal avançar fermament cap a un augment significatiu en el finançament públic en Educació Superior i en Ciència. És moment de blindar els serveis públics, i no de privatitzar-los ni seguir permetent el seu deteriorament. CCOO sempre estarem disposats a contribuir a les millores de sistema i com a primer sindicat de el sector, tenim més propostes que fer-li a el Govern, en matèria d'investigació, d’estudiants o de transferència i innovació, que esperem s’incorporin aviat a l’agenda de la Mesa de Diàleg Social. 

   


  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: LOSU. Reunió de CCOO amb Ministeri d'Universitats Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Amunt