• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dimarts, 21 de desembre del 2021

  CCOO Informa avantprojecte LOSU

   22-10-2021


  SENSE FINANÇAMENT ESTRUCTURAL I PLANTILLES ADEQUADES NO HI HA FUTUR PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA 


  En les reunions que està celebrant el Ministeri d'Universitats amb els diferents actors de la comunitat universitària i, en concret, en les que participa CCOO (les dues últimes s'han celebrat el 13 i el 18 d'octubre), el sindicat ha criticat que el avantprojecte de Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) no contempli una memòria econòmica específica, explícita i suficient, que garanteixi les despeses que necessàriament comporten l'adaptació i estabilització de les plantilles per complir amb l’erradicació de la precarietat del professorat universitari. Tampoc s'observa una política proactiva per revertir les retallades sofertes en l'última dècada, de més de 1.400 milions d'euros. Així, no serà possible la modernització de la universitat espanyola, la dignificació de les condicions laborals de la seva plantilla o l'accés de tots els ciutadans i les ciutadanes a l'educació superior en equitat, amb la disminució dràstica o gratuïtat de preus públics. 

   

  L'increment pressupostari plantejat pel Ministeri, de 2.200 milions d'euros en els pròxims deu anys, és clarament insuficient i ens allunya cada vegada més de la inversió mitjana de la Unió Europea i de l'OCDE en Educació Superior. Hem de fer entendre als governs central i autonòmics que la universitat pública és prioritària per a l'establiment i consolidació del canvi de model productiu. Amb el finançament plantejat en la LOSU, la universitat pública no aconseguirà sortir de la situació d'emergència en què es troba, com es reflecteix en els informes de l'Observatori del Finançament Públic de l'Associació Europea d'Universitats. 

   

  Pel que fa al Personal Docent i Investigador (PDI), temàtica abordada en la reunió del dia 13 d'octubre, CCOO ha reclamat al Ministeri el següent: 

   

  1. Instaurar una autèntica carrera acadèmica vertical i horitzontal. Vertical amb promoció interna com en la resta de les administracions públiques i Organismes Públics d'Investigació i horitzontal mitjançant la negociació col·lectiva. A més, s'ha de contemplar una reforma de l'estructura salarial, actualitzant el RD de Retribucions del professorat universitari funcionari (RD 1086/1989), que no ha estat modificat en els darrers trenta-dos anys, des de la seva publicació. És fonamental que s'inclogui la modificació de nivells (29 TU i 30 CU) i s'ha de permetre que les comunitats autònomes puguin incrementar els salaris a través del complement específic, a part dels complements individuals. 
  2. Establir plans específics d'estabilització i regularització per professorat precari: professors associats, Visitants, Substituts, amb una durada quinquennal. En aquest sentit, s'ha de contemplar l'eliminació de la taxa de reposició. 
  3. Assegurar, en les disposicions transitòries, els drets i possibles transformacions que afecten les figures actuals de PDI laboral que canvien o s'eliminen en la LOSU: 
   • Professorat Ajudant Doctor. No serà necessari que esgotin la durada màxima del seu contracte si tenen prèviament una acreditació que els permeti l'accés a una figura estable. Per l'actual Professorat Ajudant Doctor acreditat, aquesta acreditació ha de tenir una durada indefinida i han de convocar al més aviat possible places d'estabilització. 
   • Professorat Contractat Doctor i Contractat Doctors Interí acreditat. Acreditació perdurable i transformació automàtica a la nova figura de Professorat Laboral Contractat Permanent. En cap cas la transformació pot empitjorar les seves condicions laborals ni comptar per taxa de reposició. A més, s'han d'abordar processos específics de funcionarització. 
   • Professorat Titular d'Escola Universitària, catedràtics/ques d'escola universitària i professorat col·laborador. Mantenir la redacció actual de la LOU per a aquests col·lectius. 
  4. Eliminar el requisit d'estada de nou mesos en un altre centre per al PDI amb qualsevol contracte previ a la publicació de la LOSU. 
  5. Recuperar la figura d'Ajudant o definir una altra de Contractat Predoctoral, on podria ser inclòs el professorat associat no doctor. 
  6. Configurar a la LOSU la figura de Professorat Contractat Permanent i no deixar la seva creació a la voluntat de les comunitats autònomes. 
  7. Eliminar la figura de professor distingit, ja que ja existeix la figura d'investigador/a distingit en la Llei de la Ciència i, per tant, és redundant. 
  8. Regular amb precisió la coordinació entre les diferents agències d'acreditació autonòmiques i l'ANECA, així com modificar els actuals criteris d'Acreditació Nacional per permetre els processos d'estabilització, funcionarització i promoció de professorat universitari d'acord amb la proposta que emana del preàmbul i de l'articulat de la llei. Entenem que és el Ministeri qui hauria d'establir els criteris i les Agències actuarien com a òrgan tècnic i d'assessorament. 
  9. Obrir la possibilitat de concursos de mobilitat també per a Professorat Contractat Indefinit. Establir la possibilitat immediata de mobilitat en casos de violència de gènere. 
  10. Contemplar el reingrés al servei actiu després d'excedència en tots els supòsits previstos en EBEP. 
  11. Dedicació màxima d'hores presencials del professorat no superior a les 180 hores. 
  12. Eliminar la Disposició Addicional Setena. Funcions de tutoria en les universitats no presencials. 

   

  El Ministeri d'Universitats aposta per arribar a una inversió de l'1% del PIB en la pròxima dècada, mentre que la mitjana actual se situa entre l’1,25% a la UE i l’1,35% a l'OCDE i els seus objectius són arribar el 2030 al 2% del PIB d'inversió en educació superior i al 3% Investigació. 

   

  Podem seguir mantenint una universitat pública de qualitat infrafinançada crònicament? A CCOO considerem que no es pot demanar que tots els esforços segueixin recaient en les plantilles de personal i en l’estudiantat i les seves famílies. Cal que els i les responsables polítics arribin a acords plurianuals de finançament estructural de les universitats públiques d'acord amb la posició que ocupa Espanya a la UE. 

   

   

   
  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: CCOO Informa avantprojecte LOSU Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Amunt